สยามอารยะ แมนนิเฟสโต

225 ฿

เปรียบประดุจคัมภีร์การปกครอง เสนอเส้นทางพาสยามประเทศไปสู่ความเป็นอารยะประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งและยั่งยืน สังคมสมานฉันท์แม้มีความแตกต่างหลากหลาย การเมืองมีเสรีภาพและเสถียรภาพ แนวคิดสร้างหลักอารยาธิปไตย ทางออกที่ใช้แก้ปัญหาการเมือง

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สยามอารยะ แมนนิเฟสโต…เสนอเส้นทางพาสยามประเทศไปสู่ความเป็นอารยะประเทศที่มี เศรษฐกิจ…”มั่งคั่งและยั่งยืน” สังคม…”สมานฉันท์และหลากหลาย “การเมือง”…เสรีภาพและเสถียรภาพ เมื่อ “ชาติ” คือ “ครอบครัว” คนในชาติ ก็เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว หากชาติเป็นอย่างไร ย่อมส่งผลถึงคนในชาติ คือเราทั้งหลายด้วย ถึงเวลาตระหนักว่า การสร้างชาติไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลย จะปฏิเสธได้หรือ? ว่าสยามประเทศนี้ไม่ได้มาถึงภาวะวิกฤตในหลายด้าน ถึงเวลาหรือยัง? ที่ต้องนำพาประเทศสู่การเป็น…อารยะ ถึงเวลาหรือยัง? ที่ต้องช่วยกันสร้างชาติให้เป็น…อารยะ เส้นทางนี้ไม่มีใครทำได้ นอกจากคนไทยทั้งมวล และหนังสือเล่มนี้คือกัลยาณมิตรผู้ร่วมเดินทางของเรา

อย่าให้การเป็น…ชาติอารยะ เป็นเพียง…อุดมคติ เรื่องเพ้อฝัน หรือปล่อยให้คนอื่นเขาทำกันไป ในเมื่อเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ เริ่มวันนี้…สักวันหนึ่ง…เราย่อมเปลี่ยนแปลงประเทศ…ไปในทิศทางที่ต้องการได้!

สารบัญ
– ว่าด้วยนิยาม “สยามอารยะ”
– พหุเอกานิยม..การหวนคืนสู่สำนึกสยาม
– คลื่นอารยะ 7 ลูก นำสยามสู่ลูกสุดท้าย…สังคมแห่งความดี
– ศึกษาบทเรียนอารยธรรมโลก (ตอนที่ 1 อารยธรรมรุ่ง)
– บทเรียนอารยธรรมโลก (ตอนที่ 2 อารยธรรมร่วง)
– อารยาธิปไตย : ประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย
– ดี งาม จริง : ปรัชญาปัจเจกอารยะ สู่การพัฒนาเพื่อสร้างคนดี
– เสรีภาพ เสมอภาพ ภราดรภาพ : ปรัชญาสังคมอารยะ เพื่อสังคมสงบสุขยั่งยืน
– อารยาภิวัฒน์ : นวัตกรรมการพัฒนาสู่อารยประเทศ
– อารยชาติทัศน์ : กระบวนทัศน์การสร้างชาติสู่อารยะ
ฯลฯ
คำนิยม
ผมได้ยินท่านศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวไว้ในอดีต จึงทำให้รู้สึกศรัทธาในความคิดที่รู้จักเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง ภายในวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ จึงรู้สึกศรัทธาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
— ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก –ภารกิจสร้างสยามอารยะ ไม่มีใครทำได้ นอกจากคนไทยทั้งมวล และในการนี้ “สยามอารยะแมนนิเฟสโต” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คือ กัลยาณมิตร ผู้ร่วมเดินทางของท่าน
— ประเวศ วะสี —

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สยามอารยะ แมนนิเฟสโต”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *