หนังสือ (Book)

ภาพปกชื่อหนังสือคำโปรยราคาซื้อ
กลอนคมความคิด ดร.แดน : แก่นแกนความสำเร็จ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

59 ฿
กลอนรักทรงพลัง อารยะรัก

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

75 ฿
กลอนสติเต็มชีวิต พิชิตวิกฤต

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

75 ฿
การคิดเชิงกลยุทธ์

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

187 ฿
การคิดเชิงบูรณาการ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿
การคิดเชิงประยุกต์

นี่คือหนังสือที่จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับคุณ ช่วยให้คุณเป็นคนที่ไม่ทำสิ่งต่างๆ อย่างเลื่อยลอย แต่รู้จักกำหนดเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในการทำสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้ได้เรียนรู้ที่จะมองอนาคต มองตนเองและสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอยู่ และสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการกระทำที่ไม่จำเป็น การเสียพลังงานและทรัพยากรต่างๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์ ช่วยทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่รู้จักการคิดเชิงประยุกต์ เนื้อหาภายในเล่มมุ่งหมายพัฒนาทักษะการคิดเชิงประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเมื่ออยุ่ในสภาวะต่างๆ ที่คาดว่าจะเผชิญในอนาคต และการตัดสินใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า การรู้จักใช้ประโยชน์จากเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การหาทางเลือก การวางแผนและการดำเนินการ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมกับสภาวะต่างๆ เริ่มสร้างหนทางแห่งความสำเร็จด้วยตัวเองพร้อมกันได้แล้วในการคิดเชิงประยุกต์เล่มนี้

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿
การคิดเชิงมโนทัศน์

การคิดเชิงมโนทัศน์หนึ่งในหนังสือชุดผู้ชนะ10คิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพทาง ความคิด10มิติเพื่อให้สามารถ”คิดเป็น”มองทะลุทุกสถานการณ์ชนะทุกอุปสรรค ปัญหาในชีวิตได้ การคิดเชิงมโนทัศน์คือความสามารถในการประสานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยว กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างไม่ขัดแย้งแล้วนำมาสร้างเป็นความคิดรวบยอด หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นช่วยให้เราสร้างเลนส์ในการมองโลกใน เรื่องต่างๆได้อย่างคมชัดเพราะเรามีความคิดและเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อย่างคมชัดฝึกฝนการคิดเชิงมโนทัศน์เพื่อไม่ให้ยึดติดกับกรอบมโนทัศน์เดิมที่ จำกัดด้วยประสบการณ์และการรับรู้ของเราซึ่งอาจทำให้เราแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ อย่างผิดพลาดได้

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

 

150 ฿
การคิดเชิงวิพากษ์

คิดเชิงวิพากษ์ ทักษะสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสาร ในโลกยุคที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไหลบ่ามาปะทะเราได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน อาจเป็นดาบสองคมหากผู้ที่นำเสนอข่าวสารข้อมูลปราศจากความรับผิดชอบ นำเสนอสิ่งที่ไม่เป็นความจริง สิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย ทำให้เข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงซึ่งหากเราตั้งรับไม่ทันแล้วย่อมตกเป็นเหยื่อได้โดยง่าย

ชุดผู้ชนะ 10 คิด : การคิดเชิงวิพากษ์

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿
การคิดเชิงวิเคราะห์

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

200 ฿
การคิดเชิงสร้างสรรค์

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿
การคิดเชิงสังเคราะห์

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

127 ฿
การคิดเชิงอนาคต

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿
การคิดเชิงเปรียบเทียบ

จะช่วยฝึกให้คิดเชิงเปรียบเทียบ ?ถอดหน้ากาก? ความต่างในความเหมือน อีกทั้ง ?เชื่อมโยง? ความเหมือนในความต่าง เพื่อปลดปล่อยศักยภาพการเปรียบเทียบของสมองของตัวคุณเอง

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿
คนกล้าสร้างได้

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

168 ฿
คนดี ส่วนรวม ก่อนส่วนตัว ชุดบทกวีอารยะ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

75 ฿
คนดีสร้างได้ : โมเดลบริบูรณ์ธรรม

สารบัญ

บทที่ 1 คนดีคือใคร ?….ใครคือคนดี ? 1

บทที่ 2 คนดีต้องมี บริบูรณ์ธรรม

บทที่ 3 โมเดลบริบูรณ์ธรรม (Dr. Dan Can Do Integrity Model)

บทที่ 4 การแสดงตัวตนที่ ดีแท้ งามแท้ จริงแท้

4.1 แสดงตัวตน ดีแท้

4.2 แสดงตัวตน งามแท้

4.3. แสดงตัวตน จริงแท้

บทที่ 5 การแสดงตัวตนที่ผสานกันอย่างบริบูรณ์

5.1. แสดงตัวตนที่ ‘สอดคล้อง’ (Coherent)

5.2. แสดงตัวตนที่ ‘สอดสม’ (Congruent)

5.3. แสดงตัวตนที่ ‘สอดรับ’ (Consistent)

บทที่ 6 การพัฒนาตนให้เป็นคนบริบูรณ์ธรรม

6.1. ตระหนักใน “คุณค่า” แห่งบริบูรณ์ธรรม

6.2. ยึดหลักปรัชญาอารยะ เป็น “แก่น” คุณธรรม

6.3. ใช้ชีวิตอย่างมี “อุดมการณ์”

6.4. เอาชนะ 7 จุดอ่อนในตนเอง

คำนิยมโดย

….หนังสือ คนดีสร้างได้ : โมเดลบริบูรณ์ธรรม ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมไทย ผลงานเล่มนี้ นับว่ามาในเวลาที่เหมาะสม เพราะมาท่ามกลางการถกเถียงและถามหาคุณค่าที่แท้ของความดีและคนดี หวังว่า ผลงานใหม่เล่มนี้ จะช่วยให้ประเด็นแห่งการวิวาทะได้รับการเติมเต็ม และจะทำให้ความเข้าใจต่อคนดีมีความชัดเจนยิ่งๆ ขึ้นไป …. ว.วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

…. คนดีนั้น สร้างได้ ถ้ายอมให้สร้าง นั่นคือ การพัฒนาตนให้เป็นคนดี ที่เป็นที่ต้องการของสังคม รวมทั้งการเอาชนะจุดอ่อนที่นำไปสู่อุปสรรค และความล้มเหลวในชีวิต ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า จะไม่ได้นำไปสู่ประโยชน์อันใดเลย หากผู้อ่านไม่ได้ยอม เปิดรับ ปรับใจ และนำสิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอไปตีความ ทดลอง และปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี… พลเอก ไพบูลย์ คัุมฉายา

…. หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่เมื่ออ่านแล้ว ทำให้ย้อนคิดถึงคตนเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน การทำหน้าที่ในงานต่างๆ รวมถึงหน้าที่ความเป็นพลเมือง อีกทั้งเกิดคำถามต่างๆ มากมายที่ให้กลับมาคิด ทบทวนการกระทำทั้งในอดีตและในอนาคตที่จะถึง อย่างเช่น คิดว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้อย่างไรบ้าง ซึ่งน่าจะสามารถกระตุ้นให้ผู้ที่ได้อ่านเกิดแรงบันดาลใจหรือมีข้อคิดบางประการที่จะเช่วยแนะแนวทางให้เป็นผู้ซึ่งมีส่วนในการสร้างสังคมแห่งความดีและมีความสุขที่ยั่งยืนได้….รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

168 ฿
คนเก่งสร้างได้

วันนี้ผมมีมีหนังสือเล่มหนึ่งมาแนะนำ เหมาะสำหรับคนที่คิดว่า ตนเองยังไม่เก่ง… และอยากจะเก่ง คนที่ไม่มั่นใจว่า ตนเองเก่งหรือยัง.. ส่วนคนที่ไม่ม่นใจว่า ตนเองเก่งแล้ว…ยิ่งต้องอ่าน เพราะเก่งจริง ต้องมั่นใจ ทำได้แน่!! ความเก่งสร้างได้…และต้องสร้างให้ครบด้วย หนังสือเล่มนี้นำเสนอ โมเดลสมรรถนะ KSL31220 3K คนเก่งต้อง รู้ลึก รู้กว้าง รู้ไกล 12S คนเก่งต้องเก่ง 12 ทักษะแห่งยุค 20L คงเก่งต้องมี 20 คุณลักษณะชีวิต พัฒนาความเก่งครบทุกมิติ – ความรู้ ทักษะ ลักษณะชีวิต เพื่อก้าวสู่โลกอนาคตอย่างผู้ชนะ

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

168 ฿
คิดดี เสนห์ดึงดูดคนดี 187 ฿
คิดเป็นระบบ Systematized Thinking

จำนวน 265 หน้า

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

187 ฿
ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

187 ฿
ชีวิตคิดบวก style ดร.แดน

น้ำแก้วหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ คนแรกพูดว่า มีน้ำแค่ครึ่งแก้ว แต่อีกคนกลับบอกว่า มีน้ำตั้งครึ่งแก้ว คุณเห็นความแตกต่างไหม
มาดูอีกสักเรื่อง เซลล์แมนขายรองเท้า 2 คน ไปเห็นคนแอฟริกาจำนวนมากไม่มีรองเท้าใส่กันเลย หันกลับมาดูตัวเรา เอ…เราเป็นคนแบบที่ 1 หรือ 2 กันนะ……
เราต่างรู้ว่าควรจะ คิดบวก มากกว่าคน พูดแง่ลบ แต่ไม่ง่ายเลย ที่เราจะควบคุมความคิดให้อยู่หมัดได้เสมอ ไม่ว่าเจอสถาณการณ์ใด
ไม่มีนักกีฬาคนไหนได้เหรียญโดยไม่ฝึกซ้อม การฝึกตัวเองให้คิดบวกก็เช่นกัน
ชีวิตคิดบวกสไตล์ ดร.แดน เล่มนี้ จะช่วยคุณพัฒนาตัวเองให้เป็นคนมีความคิดแง่บวกได้ในทุกเวลา และทุกสถาณการณ์
พลาดไม่ได้กับเนื้อหาในเล่ม อาทิ
-สอนตัวเองให้คิดบวก ด้วยการเอาชนะธรรมชาติการคิดลบ
-พัฒนาทัศนคติบวก ด้วยการสร้างเขตปลอดโรคคิดแพ้ การสอนตัวเองให้คิดบวกการปลดแอกกรงขังประสบการณ์ และมองให้เห็นความเป็นไปได้
-เคล็ดลับการฝึกนิสัยคิดบวก ด้วยความมุ่งมั่น ความกล้า และความอดทน
-กลยุทธ์การเอาชนะอารมณ์คิดลบอย่างถาวร
-เทคนิคภาคปฎิบัติ ปรับตัว เติมพลัง เพื่อเตรียมพร้อมกับการคิดบวกเมื่อต้องพบกับความล้มเหลว ฯลฯ
มาปิดประตูลงกลอน ความคิดลบ มิให้กล้ำกลายเข้ามาและอ้าแขนรับ ความคิดบวก ด้วยกันเถอะครับ

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

138 ฿
ชุด กระบวนคิด 4 ทิศ 2,840 ฿
ชุดธรรมนำการสร้างชาติ

ชุดธรรมนำการสร้างชาติ
จำนวน 3 เล่ม
1. ธรรมะสากลสร้างชาติ : รากฐานสู่อารยประเทศ
2. สร้างชาติด้วยธรรม : นำสยามสู่อารยะ
3. ศาสนธรรมสร้างชาติ : พลังพันธมิตรเพื่อชาติอารยะ

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

 

655 ฿
ชุดผู้ชนะ 10 คิด : 11 เล่ม 1,965 ฿
ติดปีกบินสู่AEC หนังสือที่จะช่วยให้คุณแรง... แซงหน้าทุกคนในอาเซียน

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

175 ฿
ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า

หนังสือทำงานอย่างไร ให้ก้าวหน้า เล่มนี้ เก็บเกี่ยวข้อคิดการทำงานจากเรื่องเล่า ประสบการณ์ คำพูดของบุคคลต่างๆที่เราสามารถเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านลักษณะนิสัยความรู้ความสามารถในการทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งสี่องค์ประกอบนี้มีรายละเอียดย่อยลงไปในแต่ละเรื่อง แต่ละเรื่องมีเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่เมื่อประกอบกันแล้วจะมีส่วนช่วยผู้อ่านเป็น “พนักงานเบอร์หนึ่ง” ได้

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

131 ฿
ทำงานแบบผู้ชนะชุดกุญแจผู้ชนะ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

131 ฿
ธรรมะสากลสร้างชาติ สร้างชาติ : รากฐานสู่อารยประเทศ เอกภาพแห่งธรรม วางรากฐานแห่งไทย

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

242 ฿
นักพูดขั้นเทพ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นเพื่อให้คุณได้เป็น นักพูดที่ดี ไม่เพียงรู้ว่าจะพูดอย่างไร เเต่ตระหนักตั้งเเต่เริ่มต้นว่า การพูดสำคัญอย่างไร นักพูดที่ดีควรเป็นอย่างไร เเละเราจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ มุ่งพัฒนาให้ครบทุกๆ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพูด เนื้อหาในเล่มเเบ่งออกเป็น 3 หมวดด้วยกัน หมวดเเรก เป็น ผู้นำต้องพูดเป็น กล่าวถึงความสำคัญของการเป็นนักพูดของผู้นำ อุดมการณ์หรือสิ่งที่ต้องมีในหัวใจของนักพูด หมวดสอง ผู้นำต้องพร้อมก่อนพูด เเนะนำถึงการเตรียมความพร้อมเเละการฝึกทักษะการพูด
เเละหมวดที่สาม เคล็ดลับผู้นำพูดได้พูดี ได้รวมเคล็ดลับจากการศึกษานักพูดชื่อดัง เเละเคล็ดลับประสบการณ์ส่วนตัว ที่นำมาเเบ่งปันเสริมเพิ่มให้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจในการพูด ตลอดจนข้อควรคำนึงต่างๆ ที่นักพูดต้องรู้เเละต้องมี เเล้วคุณจะพบว่า มิใช่เพียงผู้นำที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น ที่สามารถพูดได้อย่างมีวาทศิลป์จูงใจ เเต่คุณก็สามารถทำได้
สารบัญ
หมวดที่ 1 เป็น “ผู้นำ” ต้อง “พูด” เป็น
– “ผู้นำ” ต้องเป็น “นักพูด”
– อุดมการณ์ของนักพูด
– พูดจูงใจแบบ อริสโตเติล
ฯลฯหมวดที่ 2 “ผู้นำ” ต้อง “พร้อม” ก่อน “พูด”
– ฝึกพูดเริ่มจากการเขียน
– เขียนเป็น..พูดดี
– เขียนบทพูดให้จูงใจ
ฯลฯหมวดที่ 3 เคล็ดลับ “ผู้นำ…พูดได้…พูดดี”
– จะพูดได้ดี เมื่อรู้ว่าพูดที่ไหน
– จัดการความกลัวเมื่อต้องพูด
– ดูดี ก่อน พูดดี
ฯลฯ
คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับท่านที่ต้องการจะพูดต่อหน้าที่ชุมชนโดยไม่ตกม้าตาย และสามารถพัฒนาฝีปากไปจนถึงขั้นเป็นนักพูดมืออาชีพได้! ชื่อของ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ รับประกันคุณภาพอยู่แล้ว
— ดร.นันทนา นันทวโรภาส —

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

135 ฿
นักฟังชั้นเซียน

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

112 ฿
ผลึกชีวิต : 123 ความคิดเเพื่อความสำเร็จในชีวิตและงาน

หนังสือ…..เล่มนี้ ผมได้คัดเลือกคำสอนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมได้สอนคนใกล้ชิด ทีมงาน และลูกศิษย์กลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการทำงาน แม้ว่าคำสอนเหล่านี้จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์และในบริบทกาลเทศะที่แตกต่างกัน แต่ผมเห็นว่า ยังคงเหลือ แก่นสาระ ของคำสอนที่มีคุณประโยชน์ นำมาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย จึงได้สกัดคำสอนส่วนหนึ่งออกมาเป็นแนวคิดสั้น ๆ เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้จริง จำนวน 123 คำสอน เพื่อขยายประโยชน์ให้เกิดแก่คนจำนวนมากขึ้น

เนื้อหาคำสอนภายในจะแบ่งออกเป็น 11 หมวด ได้แก่ การใช้ชีวิตให้เลอค่า การชนะตนเอง  การบูรณาการงานกับชีวิต การชนะที่กระดานความคิด การบริหารตน การบริหารคน การบริหารงาน การบริหารเวลา การบริหารมิตรสัมพันธ์ การบริหารสัมพันธ์ ผู้นำ vs ผู้ตาม และการบริหารทรัพยากร

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

 

212 ฿
ผู้นำสร้างได้ 157 ฿
พูดชนะใจ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

131 ฿
ยอดคน กุญแจแห่งชัยชนะ 20 ดอก

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

168 ฿
รู้แจ้ง : เรียนรู้วิถีปราชญ์

หนังสือเล่มนี้ ช่วยให้เรารู้ วิธีเรียนรู้ที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า อย่างมีความหมาย และอย่างฉลาดที่สุด เพราะเรียนรู้จาก นักปรัชญา และ นักปราชญ์ ผู้เป็น ‘สุดยอดนักเรียนรู้’ การเรียนรู้วิถีปราชญ์ จะมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปกว่า การเรียนรู้ (learning) ทั่วไป เป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้ระดับรากฐาน หรือ ความรู้ความเข้าใจใน แก่นแท้

เขียนโดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
จำนวน 231 หน้า

202 ฿
ลายแทงนักคิด

จำนวน 237 หน้า

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

146 ฿
วันสุขทุกวันทำงาน

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

131 ฿
ศาสนธรรมสร้างชาติ : พลังพันธมิตรเพื่อชาติอารยะ 215 ฿
สยามอารยะ แมนนิเฟสโต

เปรียบประดุจคัมภีร์การปกครอง เสนอเส้นทางพาสยามประเทศไปสู่ความเป็นอารยะประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งและยั่งยืน สังคมสมานฉันท์แม้มีความแตกต่างหลากหลาย การเมืองมีเสรีภาพและเสถียรภาพ แนวคิดสร้างหลักอารยาธิปไตย ทางออกที่ใช้แก้ปัญหาการเมือง

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

168 ฿
สยามอารยานุสติ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

 

150 ฿
สยามอารยานุสติ รักชาติแบบอารยะ

ประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างมั่นคง
ถ้าคนในชาติสำนึกในความเป็นชาติ มีความรักชาติ และรักคนในชาติ
ความรักชาติจะดีมาก…ถ้ารักชาติแบบถูกต้อง
แต่หากรักชาติแบบผิด ๆ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
รักชาติต้องรักอย่างมี สติ และพร้อม ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมกันสร้างชาติให้อารยะ
หนังสือเล่มนี้
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด “จิตสำนึกร่วม” ในความรักชาติ
เป็นความรักชาติที่ไม่รักแต่ปาก แต่แสดงออกเป็นการกระทำ
คนจะสร้างชาติไม่ได้ถ้าไม่รักชาติ
และคนจะสร้างชาติให้อารยะไม่ได้ ถ้าไม่รักชาติแบบอารย

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿
สร้างลูกขั้นเทพ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

131 ฿
สร้างลูกชั้นเซียน

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

131 ฿
สุดยอดภาวะผู้นำ

5 ขั้นตอนสำคัญ ของการพัฒนาภาวะผู้นำของคนทำงานที่รักความก้าวหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณ… สามารถก้าวขึ้นเป็น ?ผู้นำ? ในตำแหน่งที่ต้องนำ ได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

138 ฿
สุดยอดหัวหน้างาน ให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

185 ฿
สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ : สุขสถานะของศตวรรษิกชน

ผู้เขียน
🖋️ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) ประธานสถาบันการสร้างชาติ
🖊️พญ.กัลยรัตน์ สุขเรือง (หมอน้ำ) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

202 ฿
หนังสือ สุขแท้ : อารยะสุข ชุดบทกวีอารยะ

อารยะสุข เกิดจากการให้ความรักอันแน่นหนัก แด่ชาติชน ตนอาศัย รักผู้คน ดุจศูนย์กลาง หว่างหทัย ชีพได้ใช้ เพื่อบรรลุ อุดมการณ์

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

75 ฿
หลังกำแพงฮาร์วาร์ด เพื่อความเป็นเลิศทางปัญญา
สารบัญ
– จตุรัสพระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej Square)
– Senior Fellow คือใคร ทำอะไร?
– ร่วมเป็น “นักวิชาการสังกัด”
– ถ้าต้องการเป็นคนธรรมดา ไม่ต้องมาเรียนที่นี่!!
– Shopping Days
– อยากเรียนจริง ๆ ต้อง “ประมูล” แข่งกัน
– เตรียมให้พร้อมแล้ว…ไม่ต้องเสียเวลา
– เก่งอย่างเดียว…ไม่พอ
– อาจารย์ที่ไม่ธรรมดา
– เตรียมพร้อมเพื่อการสอน
ฯลฯ
คำนิยม
ผมแน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ไม่เพียงแต่ให้คนไทยรู้ว่า หลังกำแพงฮาร์วาร์ด มีอะไรบ้าง แต่ยังช่วยจุดประกายความคิดผู้อ่านให้ได้เรียนรู้ “ความเป็นเลิศ” ของสถาบันแห่งนี้ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ปัญญาชนหลังกำแพงมหาวิทยาลัยไทยให้เดินสู่เส้นทางความเป็นเลิศเฉกเช่นเดียวกันบ้าง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยที่ฝัหใฝ่ภูมิปัญญาทุกท่านจะอ่านหนังสือพิเศษเล่มนี้
— ดร.สารสิน วีระผล —

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

146 ฿
หาเงินใช้เงิน

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

131 ฿
อารยมหาพลัง

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

240 ฿
อารยวิถีทัศน์

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

213 ฿
อารยสนทนา

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿
อารยอีโก้

ถ้าเราบริหารตัวเองไม่ได้ เราก็บริหารคนอื่นไม่ได้.. ชัยชนะอยูที่การเอาชนะ ?ด้านมืด? ของตนเองให้ได้ด้วยการรู้ทันอีโก้ และจัดการอย่างเหมาะสม หนังสือ เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่านรู้จักอีโก้ รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของมัน รู้วิธีจัดการอีโก้ตัวร้าย ? เย่อหยิ่ง หลงตัวเอง อิจฉาริษยา เห็นแก่ตัว โอ้อวด ลงโทษตัวเอง เพื่อควบคุมอีโก้ให้อยู่หมัด ช่วยให้เรามีอำนาจเหนืออีโก้ และรู้วิธีใช้อีโก้ให้นำเราสู่ชัยชนะ

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

187 ฿
อารยะสร้างชาติ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

157 ฿
เขียนให้เป็นชนะด้วยปากกา

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

131 ฿
เทคนิคการวางตัวในที่ทำงาน

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

146 ฿
เทียบชั้นฮาร์วาร์ด

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

146 ฿
เรียนรู้ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะ

การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่ง เพราะการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ การเรียนให้รู้ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะเป็นอย่างไรหรือผู้ชนะเรียนรู้กันอย่างไรนั้นผมได้เสนอเนื้อหาแล้วนำมาถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยกล่าวถึงนิยามความหมายของการเรียนรู้ในแง่มุมที่อาจจะไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อนรวมถึงความหมายแห่งการสำเร็จที่แท้จริงของชีวิต

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

138 ฿
เลือกคู่ ครองรัก

หนังสือเล่มนี้คือหนึ่งในหลาย ๆ เล่ม
ที่เป็นประโยชน์ต่อหนุ่มสาวผู้อยู่ในวัยแสวงหาความหมาย
และคุณค่าของความรัก
หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำหลักการและขั้นตอน
การพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างละเอียด
สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง
อธิบายเริ่มตั้งแต่ ความหมายของความรักที่แท้จริง
ขั้นตอนการเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์
การวางตัวต่อกันอย่างหมาะสมเมือเป็นคู่รัก
การเตรียมชีวิตสู่การแต่งงานควรคำนึงถึงสิ่งใด
รวมถึงเคล็ดลับแห่งการครองรักอย่างไรจึงจะหวานชื่นยืนนาน
ด้วยหวังว่า จะเป็นแนวทางให้หนุ่มสาว
ดำเนินไปสู่ความสำเร็จ
ในการเลือกคู่ครองรักอย่างแท้จริง

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

112 ฿
โมเดลประสิทธิสภาพ 8E : ยุทธศาสตร์การบริหารอย่างมีผลชัย

โมเดลประสิทธิสภาพ 8E: ผู้ช่วยวางแผนยุทธศาสตร์บริหาร

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

จำนวน 255 หน้า

สำนักพิมพ์ ซัคเซส พับลิชชิ่ง

285 ฿
ใครว่า..ไม่มีเวลา

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

146 ฿