ครอบครัวแสนสุข

ภาพปกชื่อหนังสือคำโปรยราคาซื้อ
สร้างลูกขั้นเทพ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

140 ฿
สร้างลูกชั้นเซียน

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

140 ฿
เลือกคู่ ครองรัก

หนังสือเล่มนี้คือหนึ่งในหลาย ๆ เล่ม
ที่เป็นประโยชน์ต่อหนุ่มสาวผู้อยู่ในวัยแสวงหาความหมาย
และคุณค่าของความรัก
หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำหลักการและขั้นตอน
การพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างละเอียด
สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง
อธิบายเริ่มตั้งแต่ ความหมายของความรักที่แท้จริง
ขั้นตอนการเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์
การวางตัวต่อกันอย่างหมาะสมเมือเป็นคู่รัก
การเตรียมชีวิตสู่การแต่งงานควรคำนึงถึงสิ่งใด
รวมถึงเคล็ดลับแห่งการครองรักอย่างไรจึงจะหวานชื่นยืนนาน
ด้วยหวังว่า จะเป็นแนวทางให้หนุ่มสาว
ดำเนินไปสู่ความสำเร็จ
ในการเลือกคู่ครองรักอย่างแท้จริง

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿