การคิดเชิงเปรียบเทียบ – ออดิโอบุ๊คออนไลน์

Please log in to access your purchased courses.

แนะนำผู้เขียน คำนำ ความหมายของการเปรียบเทียบ ความหมายของการคิดเชิงเปรียบเทียบ เหตุใดเราต้องคิดเชิงเปรียบเทียบ "หลักคิด" ของนักคิดเชิงเปรียบเทียบ กระบวนการค้นหาความเหมือน / ต่าง กระบวนการหาทางเลือก…ที่ดีกว่า ฝึกใช้สมองเปรียบเทียบแบบ "เปรียบเปรย" เปรียบเปรยเพื่อสื่อสารและสร้างสรรค์ การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงเปรียบเทียบ