การคิดเชิงประยุกต์ – ออดิโอบุ๊คออนไลน์

Please log in to access your purchased courses.

แนะนำผู้เขียน คำนำ ความหมายของการประยุกต์ สมองคิดประยุกต์ได้อย่างไร ความหมายของการคิดเชิงประยุกต์ เหตุใดจึงต้องคิดเชิงประยุกต์ สิ่งนี้ "ใช้" ทำอะไรได้บ้าง ใช้อะไร "ทดแทน" ได้บ้าง จะนำ…มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร การพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงประยุกต์