การคิดเชิงกลยุทธ์ – ออดิโอบุ๊คออนไลน์

Please log in to access your purchased courses.

แนะนำผู้เขียน คำนำ ความหมายของกลยุทธ์ ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ เหตุใดเราต้องคิดเชิงกลยุทธ์ สำรวจสถานะการคิดเชิงกลยุทธ์ ชัดในปัญหาและเป้าหมายกลยุทธ์ วิเคราะห์และประเมินสถานะ:สามสิ่งที่ต้องรู้จัก การหาทางเลือกและการวางแผนกลยุทธ์ การลงมือปฏิบัติการ เทคนิคทางเลือกกลยุทธ์ในสภาวะต่าง ๆ การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ์