สมัครสมาชิกสำนักพิมพ์

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

ค่าสมัครสมาชิก 2000 บาท ต่อปี /12 เดือน

  • พิเศษ! ได้รับหนังสือ 10 เล่ม
  • พิเศษ! ได้รับส่วนลด 10% พร้อม VIP CARD
  • ต่ออายุสมาชิก จ่าย 600 บาท / ยอดหนังสือ 3 เล่ม