ใครว่าไม่มีเวลา – ออดิโอบุ๊คออนไลน์

Please log in to access your purchased courses.

เรียนรู้…เพิ่มทุนความสำเร็จ ใครคือผู้ที่ต้องบริหารเวลา ? ผลดีของการบริหารเวลา ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารเวลา เป้าหมายในการบริหารเวลา จะบริหารเวลาอย่างไร ? จะบริหารเวลาในการทำงานอย่างไร ? วิธีจัดการกับสิ่งที่ทำให้เสียเวลาและส่งผลเสียต่อเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลา คุณทัศนะและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการบริหารเวลา