การคิดเชิงอนาคต – ออดิโอบุ๊คออนไลน์

Please log in to access your purchased courses.

แนะนำผู้เขียน คำนำ "อนาคต" สิ่งที่เราอยากรู้ สมองคิดอนาคตเมื่อใด…อย่างไร ความหมายของการคิดเชิงอนาคต เหตุใดต้องคิดเชิงอนาคต หลัก "คิด" และหลัก "คาดการณ์" อนาคต ฝึกทักษะ…ฉายภาพอนาคต ฝึกทักษะคาดการณ์อนาคต การพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงอนาคต