การคิดเชิงสร้างสรรค์ – ออดิโอบุ๊คออนไลน์

Please log in to access your purchased courses.

แนะนำผู้เขียน คำนำ ความหมายของความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เหตุใดเราจึงต้องคิดเชิงสร้างสรรค์ สำรวจสถานะความคิดเชิงสร้างสรรค์ ปฏิบัติการแหวกม่านประเพณี เรียนรู้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงสร้างสรรค์