แนะนำหนังสือ รู้แจ้ง: เรียนรู้วิถีปราชญ์

💡📚🧐 รู้แจ้ง…สำรวจ ศึกษาวิธีเรียนรู้ของ เจ้าหลักปรัชญา ซึ่งเป็นนักปรัชญาที่ตกผลึกทางความคิดแล้ว ศึกษาวิธีเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ได้มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับอัตชีวประวัติของพวกเขา เพื่อพิจารณานิสัยการเรียนรู้ การได้รับการศึกษา การพัฒนาวิธีคิดและวิธีการแสวงหาความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆ จนถึงการเผยแพร่คำสอนสัจธรรมที่ค้นพบให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้เรียนรู้

📖💜 หนังสือ #รู้แจ้ง: เรียนรู้วิถีปราชญ์
เขียนโดย: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

🏷️ 270.-

สั่งซื้อที่นี่ 🛒
Shopee: http://bitly.ws/Sjk2
Lazada: http://bitly.ws/Sjkv
Website: http://bitly.ws/Sjo9

#ปรัชญา #ธรรมะ #successpublishing #คู่หูผู้ชนะ #สรุปหนังสือ #แนะนำหนังสือ #หนังสือน่าอ่าน #รีวิวหนังสือ #drdan