เทียบชั้นฮาร์วาร์ด

Harvard-mockup

ภายในหนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าถึงปรัชญา แนวคิด วิธีการพัฒนาระบบบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมนักศึกษาของฮาร์วาร์ด อันเป็นผลต่อการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืนแก่มหาวิทยาลัยที่นำไปประยุกต์ใช้

ชำระด้วย บัตรเครดิต หรือ โอนเงินทางธนาคาร

พิเศษจากราคา 175 บาท เหลือเพียง 132 บาท เท่านั้น!!

คลิกที่นี่

ชำระด้วย PAYPAL

พิเศษ เหลือเพียง 3.99$ เท่านั้น!!

buy

Featured Work:
  • all
  • การศึกษา
  • ครอบครัว
  • พัฒนาตัวเอง
  • สังคม
  • อารยะ
12 กระบวนการที่ควรต้องเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องกันไป ทำให้การสนทนาพูดคุยระหว่างกันนั้นก่อเกิดประโยชน์ ต่อผู้ร่วมสนทนา มีส่วนช่วยจรรโลงประเทศชาติ สังคมให้ดีงาม ผาสุกอย่างแท้จริง
12 กระบวนการที่ควรต้องเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องกันไป ทำให้การสนทนาพูดคุยระหว่างกันนั้นก่อเกิดประโยชน์ ต่อผู้ร่วมสนทนา มีส่วนช่วยจรรโลงประเทศชาติ สังคมให้ดีงาม ผาสุกอย่างแท้จริง
นักฟังชั้นเซียน จะช่วยให้รู้ว่าควรตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันอย่างไร ทุกหมวดของการฟังภายในเล่ม ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการฟังในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นักฟังชั้นเซียน จะช่วยให้รู้ว่าควรตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันอย่างไร ทุกหมวดของการฟังภายในเล่ม ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการฟังในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เทียบชั้นฮาร์วาร์ด จะบอกเล่าถึงปรัชญา แนวคิด วิธีการพัฒนาระบบบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมนักศึกษาของฮาร์วาร์ด
เทียบชั้นฮาร์วาร์ด จะบอกเล่าถึงปรัชญา แนวคิด วิธีการพัฒนาระบบบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมนักศึกษาของฮาร์วาร์ด

designed by teslathemes