หาเงินใช้เงิน

4small

ความคิดต่อเงินที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนให้เราเป็น ?เจ้านาย? เหนือเงินทองของเรา ทำให้เงินไม่สามารถเข้ามามีอิทธิพลในการกำหนดอารมณ์ความรู้สึกและความสุขในชีวิตของเราได้ แต่เราจะเป็นผู้กำหนดด้วยตัวของเราเอง ดังนั้นเราจึงควรปรับความคิดและทัศนะที่มีต่อเงินให้เหมาะสม หากเราหาเงินและใช้เงินในขณะนี้โดยให้จิตใจยึดเหนี่ยวอยู่บนความสุขทางใจที่เงิน ไม่อาจซื้อได้ ก็จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเป็นผู้ชนะ

ชำระด้วย บัตรเครดิต หรือ โอนเงินทางธนาคาร

พิเศษจากราคา 265 บาท เหลือเพียง 122 บาท เท่านั้น!!

คลิกที่นี่

ชำระด้วย PAYPAL

พิเศษ เหลือเพียง 4.99$ เท่านั้น!!

buy

LEAVE A COMMENT

designed by teslathemes