การคิดเชิงสังเคราะห์

synthesis-type-thinking

เป็นการคิดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากจนคาดไม่ถึง แม้แต่การทำกับข้าว เขียนหนังสือ หรือลงทุนธุรกิจ ผ่านกระบวนการคิดซึ่งเป็นการสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มีลักษณะกระจัดกระจาย ทำให้สามารถเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างคมชัดและครบถ้วนก่อนนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง

ชำระด้วย บัตรเครดิต หรือ โอนเงินทางธนาคาร

พิเศษจากราคา 150 บาท เหลือเพียง 89 บาท เท่านั้น!!

คลิกที่นี่

ชำระด้วย PAYPAL

พิเศษ เหลือเพียง 2.99$ เท่านั้น!!

buy

LEAVE A COMMENT

designed by teslathemes