การคิดเชิงวิเคราะห์

analytical-thinking

ให้น้ำหนักในเรื่องของการพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผล ทั้งในการ ?จำแนกแจกแจง? ?ตีความ? ข้อมูลที่ได้รับ ?วิเคราะห์? ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อสามารถประเมินและตัดสินเรื่องที่คิดได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล

ชำระด้วย บัตรเครดิต หรือ โอนเงินทางธนาคาร

พิเศษจากราคา 175 บาท เหลือเพียง 130 บาท เท่านั้น!!

คลิกที่นี่

ชำระด้วย PAYPAL

พิเศษ เหลือเพียง 3.99$ เท่านั้น!!

buy

LEAVE A COMMENT

designed by teslathemes